Behandeling


Hoe verloopt de behandeling?

Voorop staat dat alle gesprekken tussen cliënt en psycholoog strikt vertrouwelijk zijn. De psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht en is gebonden aan de beroepscode van het NIP. Het eerste gesprek is een intakegesprek waarin uw klachten uitgebreid in kaart worden gebracht. Vervolgens worden in wederzijds overleg voorlopige werkdoelen afgesproken. Dit leggen we vast in een zogenaamd behandelplan. Soms volgt een psychologisch onderzoek met behulp van vragenlijsten. De resultaten van dit onderzoek worden vervolgens naar u teruggekoppeld.

Er wordt praktisch en klachtgericht gewerkt, waarbij de nadruk ligt op hier-en-nu. Alles gebeurt in overleg en u kunt op elk moment stoppen met de behandeling (graag in overleg).

Meestal vindt terugkoppeling naar de verwijzer plaats wat uiteraard niet zonder uw schriftelijke toestemming zal gebeuren. Een gemiddelde behandelingsduur ligt rond de 8 sessies. Dit is echter slechts een gemiddelde. De behandelingsduur wordt beïnvloed door diverse factoren zoals aard van de klacht, persoonlijkheidskenmerken, sociale omstandigheden etc.

Met welke klachten kan ik terecht?

Mensen die vast zitten, last hebben van een situatie of gebeurtenis, een verlies hebben ervaren, zich boos, verdrietig, gekrenkt of onzeker voelen, relatieproblemen ervaren of overbelast zijn, kunnen klachten ontwikkelen waarmee ze zich bij een psycholoog aanmelden.

Klachten:

 • Angstklachten, als angst- en paniekklachten en sociale angst
 • Depressieve klachten, somberheid
 • Verwerking van traumatische gebeurtenissen
 • Laag zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen
 • Overspannenheid, burn-out klachten
 • Relatieproblemen
 • Rouw en verwerkingsproblemen door verlies van een naaste
 • Identiteitsproblematiek
 • Werk- en studieproblemen, werkeloosheid
 • Levensfaseproblematiek
 • Presentatie angst
 • Onzekerheid
 • Faalangst
 • Overmatig piekeren
 • Blokkeren in gedrag
 • Onverklaarbare of door stress veroorzaakte lichamelijke klachten
 • Dwanghandelingen

Behandelmethoden

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende therapievormen. Regelmatig worden verschillende therapievormen gecombineerd binnen een behandeltraject.

 • EMDR ("Trauma therapie")
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Schema gerichte therapie
 • Relatietherapie
 • Acceptance and committment therapy (ACT)

EMDR bij PTSS

Bepaalde gebeurtenissen kunnen erg ingrijpend zijn. De meeste mensen verwerken deze gebeurtenis op hun eigen manier. Anderen ontwikkelen psychische klachten. Soms is er sprake van een psychotrauma: een herinnering aan een gebeurtenis die te heftig bleek om te verwerken, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Als gevolg van een onverwerkte herinnering kunnen verschillende problemen ontstaan die het leven ontwrichten, zoals slaapproblemen, concentratieverlies, vermijding en depressie. U kunt daarbij last krijgen van opdringende herinneringen aan de betreffende gebeurtenis, waaronder herbelevingen en nachtmerries. Ook overdreven schrikreacties komen veel voor. Dit noemen we een posttraumatische stressstoornis (PTSS). EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) is bedoeld voor mensen met blijvende klachten na een psychotrauma.

Hoe werkt EMDR?

EMDR is een individuele behandeling. In het eerste gesprek met de EMDR-behandelaar krijgt u verdere uitleg. In de behandeling zal u gevraagd worden aan de ingrijpende gebeurtenis terug te denken. Vervolgens zal het verwerkingsproces opgestart worden door telkens opnieuw de gebeurtenis naar boven te halen. Tijdens dit ophalen zal de behandelaar een afleidende stimulus gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm van handbewegingen of klikjes die via een koptelefoon aangeboden worden, steeds gedurende ongeveer een halve minuut. Door middel van EMDR wordt er een stroom van gedachten en beelden op gang gebracht. Soms komen er ook gevoelens en lichamelijke sensaties bij. Uiteindelijk zal de behandeling ervoor zorgen dat de herinnering de kracht en emotionele lading verliest. Het wordt telkens gemakkelijker om terug te denken aan de gebeurtenis, zonder last te hebben van bepaalde gedachten of lichamelijke gevoelens.

Cognitieve Gedrags Therapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een methode voor de behandeling van terugkerende gedachten en gedragspatronen. Deze gedachten en gedragspatronen kunnen psychische klachten veroorzaken en in stand houden.
De cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten en gedrag zijn aangeleerd. Gedachten en gedrag kunnen psychische klachten veroorzaken en in stand houden. Door het veranderen van gedachten en gedrag kunnen psychische klachten verdwijnen of beter hanteerbaar worden. Door dit toe te passen in een therapie of behandelmethode, krijgen mensen weer controle over hun eigen leven. Klachten verminderen of verdwijnen. Het is onder meer effectief bij angsten, depressie, verslaving en eetstoornissen.

Lees verder over de RET methode.....

RET methode
PDF – 176,2 KB 918 downloads

Schema gerichte therapie

Wat zijn schema’s?

Schema’s zijn de interne 'blauwdrukken' die bepalen hoe je kijkt naar jezelf, naar anderen en naar de wereld om je heen. Als je telkens in dezelfde valkuil stapt en zich voortdurend negatieve patronen herhalen in jouw leven, dan zou er sprake kunnen zijn van negatieve schema's. Negatieve schema's zijn hardnekkig: ze lopen als een rode draad door het leven, vormen overtuigingen, gevoelens en ervaringen. Ze ontstaan veelal door nare ervaringen tijdens de kindertijd. Bijvoorbeeld in de steek gelaten worden door een ouder, of gepest worden op school.

Elk kind heeft behoefte aan veiligheid, verbondenheid, autonomie en waardering, maar ook realistische grenzen. Dit zijn de basisbehoeftes. Als hieraan niet wordt voldaan ontwikkelt een kind negatieve schema's. Deze neem je mee in het volwassen leven. Als je vroeger bent mishandeld door jouw ouders, kan je je vanuit het schema wantrouwen voortdurend bedreigd voelen. Een ander, die altijd gekleineerd is als kind, kan zich continu minderwaardig voelen vanuit het schema waardeloosheid.

Hoewel ze niet goed voor je zijn, voelen negatieve schema’s vaak vertrouwd aan. Nieuwe ervaringen zijn vaak een bevestiging van die schema’s.

Er zijn verschillende manieren waarop negatieve schema's zich manifesteren in het dagelijkse leven.

 • Sommige mensen geven zich over aan hun schema’s (vb: 'ik ben ook een mislukkeling') en laten zaken in het leven mislukken. 
 • Anderen overschreeuwen zichzelf juist, waardoor ze niet meer stil hoeven te staan bij hun onzekerheid, met als gevolg dat ze anderen op afstand houden. 

Negatieve schema's leiden bijna altijd tot niet-helpend gedrag.

Het doel van de schematherapie is je te helpen je oude schema’s op te sporen en te leren beseffen hoe de schema's zijn ontstaan. Jouw therapeut zal je helpen om tot het besef te komen dat hoe jij vroeger behandeld bent niet komt doordat er iets mis met je was, maar omdat er niet aan jouw basisbehoeftes voldaan kon worden. Met jouw therapeut zal je inzicht krijgen in hoe de schema’s in stand worden gehouden. In de therapie worden de omstandigheden die tot het ontstaan van de schema's hebben geleid besproken en behandeld. Dat is waarschijnlijk een ingrijpend proces, omdat het vaak om verdrietige, pijnlijke, of zelfs traumatische gebeurtenissen gaat. Samen met de therapeut wordt onder ogen gezien welke basisbehoeften zijn gefrustreerd en hoe het eigenlijk had moeten gaan. Vervolgens zal de therapeut jou leren hoe je in het volwassen leven beter voor jezelf kan zorgen en hoe je anderen toe kan staan om voor je te zorgen. Zo doorbreek je het patroon wat in jouw jeugd is ontstaan. En zo kom je van de negatieve schema's af.

Relatietherapie

Daar gaan we weer…

Je begon zo verliefd, en nu sta je steeds vaker als kemphanen tegenover elkaar……, of je zegt maar niks meer om de vrede te bewaren en gaat steeds meer je eigen weg……of bent elkaar uit het oog verloren door drukte van werk en gezin….

Soms lopen relaties steeds moeizamer, nemen de ruzie’s toe, is er onbegrip, twijfel, heeft wellicht een van beide gevoelens voor een ander en kom je steeds in dezelfde negatieve patronen terecht. Je voelt je eenzaam en ver van elkaar verwijderd en weet vaak niet meer hoe het tij te keren.

Dan kan relatietherapie een uitkomst zijn. Relatietherapie is voor iedereen die wil investeren in zijn of haar relatie en bereid is om met elkaar in gesprek te gaan. Relatietherapie kan een mooie stap zijn om weer samen te verbinden.

De therapie richt zich met name op het herstellen van de emotionele verbondenheid tussen partners en kijkt naar de hechtingsband, samen omgaan met (heftige) emoties, verkennen van (negatieve) patronen en het bespreekbaar maken van pijnpunten. Je leert zo om ruzies te verminderen en aandacht te geven aan onderliggende emoties. Je krijgt meer begrip voor elkaar en gaat onderliggende behoeftes erkennen. Je brengt hiermee meer liefde en verbondenheid in je relatie.

Acceptance and commitment therapy (ACT)

ACT wordt ook wel derde generatie gedragstherapie genoemd. Ook wel positieve psychologie: uitgaan van het vrijmaken en verhelderen van je eigen waarden en ontwikkelingsmogelijkheden d.m.v. aansprekende en uitdagende oefeningen die je "op een ander been zetten", je heilige overtuigingen helpen relativeren en aanzetten tot durven experimenteren met iets nieuws. Doelen: opheffen van psychologische inflexibiliteit, meer zicht krijgen op wie je bent, wat voor jou de moeite waard is (waar je aandacht aan wilt schenken) en wat je wilt bereiken in dit leven (en hoe daar naar op weg te gaan). Ook als je noodgedwongen je dromen moet aanpassen.

Acceptance and Commitment therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die je kan helpen om op een handige manier om te gaan met je problemen, zodat je hier niet steeds in vastloopt en je je zo kunt blijven bezig houden met de meer waardevolle dingen in je leven.

Lees verder over ACT therapy....

ACT therapy
PDF – 122,2 KB 934 downloads