Vergoeding 2022

EMDR Psychologenpraktijk Vught heeft geen contract afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars. Dit houdt in dat we spreken van niet-gecontracteerde zorg. Het is afhankelijk van uw polis, welk percentage van het behandeltarief u vergoed zult krijgen.

Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis.

  • Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten van niet-gecontracteerde zorg, meestal tussen de 60 en 95%. Een budgetpolis is een afgeslankte vorm van een naturapolis. Hierbij is de vergoeding lager.
  • Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar 100% van het gemiddelde tarief dat wordt gehanteerd, vraag goed na wat dat voor uw polis betekent. In de regel is een restitutiepolis per maand iets duurder. Zie voor vergoedingen ook www.contractvrijepsycholoog.nl.

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding:

De term eerstelijns psychologische zorg is vervangen door Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ).

  • U heeft een verwijzing van uw huisarts voor GBGGZ.
  • De datum op de verwijsbrief dient vóór de datum van  het eerste consult bij ons te liggen.In de verwijsbrief dient een vermoeden te staan van een DSM-diagnose (handboek voor psychische problematiek)..
  • Na een intake procedure, stelt de psycholoog de definitieve DSM-diagnose en wordt er een passende zorgvraagtypering gekozen.