Vergoeding en tarieven


Vergoeding en tarieven 2024

EMDR Psychologenpraktijk Vught heeft geen contract afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars. Dit houdt in dat we spreken van niet-gecontracteerde zorg. Het is afhankelijk van uw polis, welk percentage van het behandeltarief u vergoed zult krijgen.

Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis.

  • Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten van niet-gecontracteerde zorg, meestal zo’n 60 tot 80%. Een budgetpolis is een afgeslankte vorm van een naturapolis. Hierbij is de vergoeding lager.
  • Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar 100% van het gemiddelde tarief dat wordt gehanteerd, vraag goed na wat dat voor uw polis betekent. In de regel is een restitutiepolis per maand iets duurder. Zie voor vergoedingen ook www.contractvrijepsycholoog.nl.

Zorgprestatiemodel 2022:

Het Zorgprestatiemodel is de naam van de nieuwe bekostiging voor de GGZ (vanaf 1 januari 2022). Eeen behandeling bestaat uit verschillende onderdelen: intakegesprek, behandelsessies, evt. een telefonisch consult. De zorgprestaties komen op de factuur te staan die de behandelaar aan u stuurt.

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding:

De term eerstelijns psychologische zorg is vervangen door Generalistische Basis-GGZ (GB GGZ).

  • U heeft een verwijzing van uw huisarts voor GB GGZ.
  • De datum op de verwijsbrief dient vóór de datum van  het eerste consult bij ons te liggen.
  • In de verwijsbrief dient een vermoeden te staan van een DSM-diagnose (handboek voor psychische problematiek)..

Na een intake procedure, stelt de psycholoog de definitieve DSM-diagnose en wordt er een passende zorgvraagtypering gekozen.

Welke problematiek er wordt wel en niet vergoed?

Diagnoses zoals bijvoorbeeld PTSS , depressie (stemmingsstoornis), angst -en paniekstoornissen en somatische symptoomstoornissen worden vergoed.

Niet vergoed worden: aanpassingsstoornissen, rouw, relatie -en werkproblemen. Mogelijk worden deze wel vergoed vanuit uw aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis. U ontvangt voor de niet-verzekerde consulten een declaratie voor een ‘Onverzekerd Zorg Product’ (OZP) met een tarief van € 114,- per 45 (tot max. 60) minuten.

Tarieven Zorgprestatiemodel 2024

EMDR Psychologen Vught volgt het NZa-tarief voor de prestaties (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit voor 2022).

Prestaties setting 1: Ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II voor de GZ-psycholoog in de GB-GGZ (Generalistische Basis GGZ)

NZa-tarief prestaties 2024 (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

CONSULT TYPE BEHANDELING DIAGNOSTIEK
45 minuten € 130,00 € 140,00
60 minuten € 150,00 € 160,00
90 minuten € 225,00 € 235,00
OVP (Onverzekerd Produkt)/ 1x sessie 45 € 120,00 € 120,00
OVP (Onverzekerd Produkt)/ 1x sessie 60 € 140,00 € 140,00

Facturering

De facturering van de behandeling wordt achteraf gedaan, in overleg per maand, tussentijds of na afronding van de behandeling. U ontvangt middels email de nota, deze dient u zelf eerst te betalen. Deze nota dient u daarna in bij uw zorgverzekeraar, die het in uw polis vastgelegde percentage vergoedt aan u. U wordt geadviseerd om vooraf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding, zodat u weet waar u aan toe bent.

De zorgverzekeraar zal uw eigen risico verrekenen met de nota. In 2024 (en ook 2023) is het basis eigen risico vastgesteld op € 385,=. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

n.b. Vanaf 2016 hoeven cliënten die de zorg zelf betalen (dus middels een onverzekerd zorgproduct: OVP) geen verwijsbrief meer te hebben van hun huisarts.

Annuleren:

Bij verhindering kunt u kosteloos tot 24 uur van tevoren afmelden middels het inspreken van mijn voicemail of het tijdig zenden van een sms. Wanneer dit korter is dan 24 uur, ontvangt hiervoor een factuur van € 50,=.

©Bauke Bult, GZ–Psycholoog.

Privacy statement

PRIVACY statement EMDR Psychologen Vught
PDF – 195,8 KB 878 downloads

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden EMDR Psychologen Vught
PDF – 406,3 KB 907 downloads