Vergoeding en tarieven


Vergoeding en tarieven 2021

EMDR Psychologenpraktijk Vught heeft geen contract afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars. Dit houdt in dat we spreken van niet-gecontracteerde zorg. Het is afhankelijk van uw polis, welk percentage van het behandeltarief u vergoed zult krijgen.

Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis.

  • Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten van niet-gecontracteerde zorg, meestal zo’n 60 tot 80%. Een budgetpolis is een afgeslankte vorm van een naturapolis. Hierbij is de vergoeding lager.
  • Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar 100% van het gemiddelde tarief dat wordt gehanteerd, vraag goed na wat dat voor uw polis betekent. In de regel is een restitutiepolis per maand iets duurder. Zie voor vergoedingen ook www.contractvrijepsycholoog.nl.

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding:

De term eerstelijns psychologische zorg is vervangen door Generalistische Basis-GGZ (GB GGZ).

  • u heeft een verwijzing van uw huisarts voor GB GGZ.
  • de datum op de verwijsbrief dient vóór het eerste consult bij ons te liggen.
  • in de verwijsbrief dient een vermoeden te staan van een DSM-diagnose.

Na een intake procedure, stelt de psycholoog de definitieve DSM-diagnose en wordt er een passend zorgzwaartepakket (behandeltraject) gekozen. De vergoeding hangt af van de ernst van uw problematiek en komt overeen met een kort-, middel-, of intensief zorgzwaartepakket.

NZa-tarief prestaties 2021 (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

Prestatie Gemiddelde tijdsduur Maximum Tarief Nza *
Kort gemiddeld 5 gesprekken € 522,00
Middel gemiddeld 8 gesprekken € 885,00
Intensief gemiddeld 12 gesprekken € 1434,00
Onvolledig behandeltraject 120 min € 228,00
OVP (Onverzekerd Zorg Product) losse sessie, 45 min ** € 114,00

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor 2021.
** Wordt in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling (wanneer er geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer een behandeling binnen de Specialistische GGZ geïndiceerd is).

Facturering

De facturering van de behandeling wordt achteraf gedaan, dus als de behandeling is afgerond.  U ontvangt middels email de nota, deze dient u zelf eerst te betalen. Deze nota dient u daarna in bij uw zorgverzekeraar, die het in uw polis vastgelegde percentage vergoedt aan u. U wordt geadviseerd om vooraf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding, zodat u weet waar u aan toe bent.

De zorgverzekeraar zal uw eigen risico verrekenen met de nota. In 2021 (en ook 2020) is het basis eigen risico vastgesteld op € 385,=. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

n.b. Vanaf 2016 hoeven cliënten die de zorg zelf betalen (dus middels een onverzekerd zorgproduct: OVP) geen verwijsbrief meer te hebben van hun huisarts.

Directe en indirecte tijdsbesteding:

Naast de gesprekken (directe tijd) die 45 minuten duren, wordt binnen het gekozen behandeltraject ook indirecte tijd berekend. Hieronder wordt verstaan:

  • Digitale verslaglegging en rapportage aan verwijzer/derden.
  • Uitwerken vragenlijsten, diagnostiek en onderhouden contact.
  • Overleg met collega’s, huisarts, psychiater etc.

Niet alles is verzekerde zorg:

Niet alle problemen en DSM-diagnoses vallen onder de verzekerde basiszorg. Zo worden niet meer vergoed: aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en arbeidsgerelateerde problematiek. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Mogelijk worden deze wel vergoed vanuit uw aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis. U ontvangt voor de niet-verzekerde consulten een declaratie voor een ‘onverzekerd zorg product’ (OZP) met een tarief van € 114,- per 45 (tot max. 60) minuten.

Stoppen van de behandeling:

Als u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, zijn de kosten van het gekozen zorgzwaartepakket voor u als cliënt. Vergelijk het met een cursus die u volgt of een vakantie die u heeft geboekt. U betaalt voor wat is afgesproken, ook als u besluit om tussentijds te stoppen. Wanneer u na 1 of 2 gesprekken stopt, zal een transitie-prestatie in rekening gebracht worden.

Annuleren:

Bij verhindering kunt u kosteloos tot 24 uur van tevoren afmelden middels het inspreken van mijn voicemail of het tijdig zenden van een sms. Wanneer dit korter is dan 24 uur, ontvangt hiervoor een factuur van € 50,=.

©Bauke Bult, GZ–Psycholoog.

Privacy statement

PRIVACY statement EMDR Psychologen Vught
PDF – 195,8 KB 597 downloads

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden EMDR Psychologen Vught
PDF – 406,3 KB 605 downloads