Wachttijden

Sinds 1 april 2016 verplicht de Nza (Nederlandse Zorg Autoriteit) aanbieders in de GB-GGZ hun wachttijden te vermelden. U vindt deze hieronder.

  • EMDR Psychologen Vught heeft geen wachtlijst.
  • Datum laatste actualisatie wachttijden: 01/01/2023
  • Aanmeldwachttijd:  ongeveer 1,5 week.
  • Behandelwachttijd (de tijd tussen intake en start behandeling); behandeling volgt na intake aansluitend, met een maximum van 1 week ertussen.
  • De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar aangezien ik contractvrij werk.