Visitatie door NIP

Visitatie NIP

Eind 2016 is er visitatietraject van het NIP doorlopen. Bij een Kwaliteitsvisitatie wordt de praktijk aan een onderzoek onderworpen, waarbij leden van een beroepsgroep in georganiseerd verband, de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de zorg wordt verleend, beoordelen. Het visitatietraject wordt afgesloten met het bezoek van een opgeleide visiteur, waarbij aan de hand van het feedbackrapport en verbeterplan werkprocessen worden besproken. Het belangrijkste doel van de visitatie is een verbeterproces op gang te brengen en de kwaliteit te verhogen en aan te scherpen. In het visitatietraject komt tot uitdrukking dat professionals die zelfstandig werken de eigen deskundigheid voortdurend willen optimaliseren en daarop reflecteren.

Op 20 december 2016 heeft Bauke Bult (praktijkhouder) het Certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP ontvangen. De praktijkvoering van EMDR Psychologen Vught voldoet daarmee aan de professionele standaard.

Certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP Bult B.P.
PDF – 80,9 KB 791 downloads