Kwaliteit


Beroepscode NIP

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) vindt het belangrijk dat het werk van psychologen van goede kwaliteit is. Daarom heeft het NIP een beroepscode opgesteld. In de Beroepscode voor Psychologen 2015 staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, moeten zich houden aan deze beroepscode.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het NIP.  De beroepscode kunt u ook direct via deze link bekijken.

Registraties en kwalificaties drs. Bauke Bult

Kwalificaties:

  • Gezondheidszorgpsycholoog BIG
  • Psycholoog NIP
  • EMDR Practitioner.

 

Registraties:

  • BIG registratienummer        89909312425
  • AGB-code Zorgverlener      94010944
  • AGB-code Praktijk                94064342
  • NIP lidmaatschap                 55299        
  • IELTS Certified                       08NL001685BULB011A

Visitatie door NIP

Eind 2016 is er visitatietraject van het NIP doorlopen. Bij een Kwaliteitsvisitatie wordt de praktijk aan een onderzoek onderworpen, waarbij leden van een beroepsgroep in georganiseerd verband, de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de zorg wordt verleend, beoordelen. Het visitatietraject wordt afgesloten met het bezoek van een opgeleide visiteur, waarbij aan de hand van het feedbackrapport en verbeterplan werkprocessen worden besproken. Het belangrijkste doel van de visitatie is een verbeterproces op gang te brengen en de kwaliteit te verhogen en aan te scherpen. In het visitatietraject komt tot uitdrukking dat professionals die zelfstandig werken de eigen deskundigheid voortdurend willen optimaliseren en daarop reflecteren.

Op 20 december 2016 heeft Bauke Bult (praktijkhouder) het Certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP ontvangen. De praktijkvoering van EMDR Psychologen Vught voldoet daarmee aan de professionele standaard.

Certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP Bult B.P.
PDF – 80,9 KB 768 downloads

ROM

ROM betekent Routine Outcome Measurement. Aan het begin en aan het einde van de behandeling meten we de klachten met een algemene klachtenlijst (ROM) die u via de mail toegestuurd krijgt en thuis kunt invullen. De praktijk gebruikt ROM gegevens om de effectiviteit van onze behandeling te meten en de kwaliteit te verbeteren. De gegevens worden anoniem aangeleverd aan de SBG (Stichting Benchmark GGZ). Voor meer informatie: www.sbggz.nl.

U bent niet verplicht om deel te nemen maar het wordt wel zeer op prijs gesteld.

GGZ Kwaliteitsstatuut

Onderstaand kunt u het Kwaliteitsstatuut in PDF vorm vinden door er op te klikken.

kwaliteitsstatuut drs. B.P. Bult
PDF – 87,5 KB 745 downloads

Klachtenregeling

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?

Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden over uw behandelaar of uw behandeling. Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog bij wie u onder behandeling bent, is vaak de snelste weg tot een oplossing. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar uw behandelaar. Uw klacht wordt altijd serieus genomen. Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden en om onze dienstverlening te verbeteren!

Mocht een gesprek met uw psycholoog niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen bij het NIP. Het NIP neemt klachten in behandeling over psychologen die NIP-lid zijn. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Meer informatie over de procedure is te vinden via www.psynip.nl