ROM

ROM betekent Routine Outcome Measurement. Aan het begin en aan het einde van de behandeling meten we de klachten met een algemene klachtenlijst (ROM) die u via de mail toegestuurd krijgt en thuis kunt invullen. De praktijk gebruikt ROM gegevens om de effectiviteit van onze behandeling te meten en de kwaliteit te verbeteren. De gegevens worden anoniem aangeleverd aan de SBG (Stichting Benchmark GGZ). Voor meer informatie: www.sbggz.nl.

U bent niet verplicht om deel te nemen maar het wordt wel zeer op prijs gesteld.