Acceptance and commitment therapy (ACT)

ACT wordt ook wel derde generatie gedragstherapie genoemd. Ook wel positieve psychologie: uitgaan van het vrijmaken en verhelderen van je eigen waarden en ontwikkelingsmogelijkheden d.m.v. aansprekende en uitdagende oefeningen die je "op een ander been zetten", je heilige overtuigingen helpen relativeren en aanzetten tot durven experimenteren met iets nieuws. Doelen: opheffen van psychologische inflexibiliteit, meer zicht krijgen op wie je bent, wat voor jou de moeite waard is (waar je aandacht aan wilt schenken) en wat je wilt bereiken in dit leven (en hoe daar naar op weg te gaan). Ook als je noodgedwongen je dromen moet aanpassen.

Acceptance and Commitment therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die je kan helpen om op een handige manier om te gaan met je problemen, zodat je hier niet steeds in vastloopt en je je zo kunt blijven bezig houden met de meer waardevolle dingen in je leven.

Lees verder over ACT therapy....

ACT therapy
PDF – 122,2 KB 806 downloads