Contact


Contactgegevens

EMDR Psychologen Vught is te vinden op de volgende locatie:

Kempenlandstraat 9F

5262 GK Vught

06 28 93 64 89

info@emdrpsychologenvught.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 10.30-16.45 uur.

Maandag avond: 19.00 uur - 22.00 uur.

Aanmelden

Hoe meld ik mezelf aan?

U kunt zichzelf op eigen initiatief aanmelden. Als u gebruik wilt maken van de vergoeding uit het basispakket heeft u daarvoor een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Wanneer u zich wilt aanmelden, kunt u dit telefonisch doen, maar ook via de email. Ik vraag u gebruik te maken van onderstaand  contact/ aanmeld formulier of een email te sturen naar info@emdrpsychologenvught.nl

Tijdens behandelingen en buiten kantooruren kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken op de voice mail (op 06 28 93 64 89), dan wordt u binnen 24 uur teruggebeld. In het weekend is de praktijk gesloten.

Contact/ aanmeld formulier


Wachttijden

Sinds 1 april 2016 verplicht de Nza (Nederlandse Zorg Autoriteit) aanbieders in de GB-GGZ hun wachttijden te vermelden. U vindt deze hieronder.

  • EMDR Psychologen Vught heeft momenteel geen wachttijd.
  • Datum laatste actualisatie wachttijden: 01/04/2021
  • Aanmeldwachttijd:  1,5 week.
  • Behandelwachttijd (de tijd tussen intake en start behandeling); behandeling volgt na intake aansluitend, met een maximum van 1 week ertussen.
  • De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar aangezien ik contractvrij werk.

Privacy statement

PRIVACY statement EMDR Psychologen Vught
PDF – 195,8 KB 918 downloads

Klachtregeling

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?

Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden over uw behandelaar of uw behandeling. Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog bij wie u onder behandeling bent, is vaak de snelste weg tot een oplossing. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar uw behandelaar. Uw klacht wordt altijd serieus genomen. Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden en om onze dienstverlening te verbeteren!

Mocht een gesprek met uw psycholoog niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen bij het NIP. Het NIP neemt klachten in behandeling over psychologen die NIP-lid zijn. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Meer informatie over de procedure is te vinden via www.psynip.nl