Klachtregeling

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?

Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden over uw behandelaar of uw behandeling. Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog bij wie u onder behandeling bent, is vaak de snelste weg tot een oplossing. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar uw behandelaar. Uw klacht wordt altijd serieus genomen. Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden en om onze dienstverlening te verbeteren!

Mocht een gesprek met uw psycholoog niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen bij het NIP. Het NIP neemt klachten in behandeling over psychologen die NIP-lid zijn. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Meer informatie over de procedure is te vinden via www.psynip.nl