Tarieven

NZa-tarief prestaties 2021 (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

Prestatie Gemiddelde tijdsduur Maximum Tarief Nza *
Kort gemiddeld 5 gesprekken € 522,00
Middel gemiddeld 8 gesprekken € 885,00
Intensief gemiddeld 12 gesprekken € 1434,00
Onvolledig behandeltraject 120 min € 228,00
OVP (Onverzekerd Zorg Product) losse sessie, 45 min ** € 114,00

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor 2021.
** Wordt in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling (wanneer er geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer een behandeling binnen de Specialistische GGZ geïndiceerd is).

Facturering

De facturering van de behandeling wordt achteraf gedaan, dus als de behandeling is afgerond.  U ontvangt middels email de nota, deze dient u zelf eerst te betalen. Deze nota dient u daarna in bij uw zorgverzekeraar, die het in uw polis vastgelegde percentage vergoedt aan u. U wordt geadviseerd om vooraf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding, zodat u weet waar u aan toe bent.

De zorgverzekeraar zal uw eigen risico verrekenen met de nota. In 2021 is het basis eigen risico vastgesteld op € 385,=. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

n.b. Vanaf 2016 hoeven cliënten die de zorg zelf betalen (dus middels een onverzekerd zorgproduct: OVP) geen verwijsbrief meer te hebben van hun huisarts.

Directe en indirecte tijdsbesteding:

Naast de gesprekken (directe tijd) die 45 minuten duren, wordt binnen het gekozen behandeltraject ook indirecte tijd berekend. Hieronder wordt verstaan:

  • digitale verslaglegging en rapportage aan verwijzer/derden
  • uitwerken vragenlijsten, diagnostiek en onderhouden contact.
  • overleg met collega’s, huisarts, psychiater etc.

Niet alles is verzekerde zorg:

Niet alle problemen en DSM-diagnoses vallen onder de verzekerde basiszorg. Zo worden niet meer vergoed: aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en arbeidsgerelateerde problematiek. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Mogelijk worden deze wel vergoed vanuit uw aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis. U ontvangt voor de niet-verzekerde consulten een declaratie voor een ‘onverzekerd zorg product’ (OVP) met een tarief van € 114,- per 45 minuten.

Stoppen van de behandeling:

Als u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, zijn de kosten van het gekozen zorgzwaartepakket voor u als cliënt. Vergelijk het met een cursus die u volgt of een vakantie die u heeft geboekt. U betaalt voor wat is afgesproken, ook als u besluit om tussentijds te stoppen. Wanneer u na 1 of 2 gesprekken stopt, zal een transitie-prestatie in rekening gebracht worden.

Annuleren:

Bij verhindering kunt u kosteloos tot 24 uur tevoren afmelden middels het inspreken van mijn voicemail of het tijdig zenden van een sms/whatsappbericht. Wanneer dit korter is dan 24 uur, ontvangt hiervoor een factuur van € 50,=.

©Bauke Bult, GZ–Psycholoog.